Sikkerhetsetiket, Destruct ID

Formålet med ScanSeals sikkerhetsetiketter er å oppnå synlig, fysisk bevis på eventuell manipulering.

Alle sikkerhetsetiketter kan leveres med påtrykt firmalogo, fortløbende nummerering, strekkode eller annen ønsket tekst.

Denne etiket er designet til at gå i stykker når den forsøges fjernet. Dermed kan det tydelig settes på etiketten ved manipulering.