Forseglingsverktøy

Forseglingsverktøy til tønner og med 2” og ¾ ” bung