Sikkerhetsetiket, LabelLock

Hensikten med å bruke sikkerhetsetiketten LabelLock er å få synlige fysiske bevis for mulig manipulasjon.

Alle sikkerhetsetiketter kan leveres med trykt firmalogo i en farge (svart).

Størrelse: Small, 73mm x 20mm