No Residue Sikkerhetsetiket, LabelLock

Med LabelLockTM er det en slutt på utilsiktet lim eller rester av etiketter på bildører, flydører eller vinduer og dører som er forseglet. LabelLockTM beskytter effektivt uten å etterlate spor. Alle LabelLockTM nummereres kontinuerlig slik at alle etiketter kan registreres og forhindre svindelutveksling av etiketter.

Hensikten med å bruke sikkerhetsetiketten LabelLock er å få synlige fysiske bevis for mulig manipulasjon.

Alle sikkerhetsetiketter kan leveres med trykt firmalogo i en farge (svart).

Størrelse: Medium, 98mm x 30mm