Hologrametikett, TamperMax

Formålet med ScanSeals hologrametiketter er å oppnå synlig, fysisk bevis på eventuell manipulering.

Alle forseglingsetiketter kan leveres med påtrykt firmalogo, fortløbende nummerering, strekkode eller annen ønsket tekst.

Hologrametiketten viser følgende holografiske tekster: ”ORIGINAL, AUTHENTIC, GENUINE, VALID, CERTIFIED”

Kundetilpasset kvalitetssikkerhets-hologrametikett. Kundetilpasning inkluderer logo, firmanavn eller bilde lagt inn i hologrammet. Ytterligere kan tilpasses størrelse og tekst, ja alle områder som ses nedenfor i vår egen ScanSealshologrametikett-layout. Når
hologrametiketten fjernes etterlates teksten “VOID” på stedet hvor den har vært montert samt selve etiketten viser også “VOID”.

 

Hologram etiketten er ideell til forsegling av:

Fortrolige dokumenter, garantibeviser, rabattkuponger, konvolutter, computere,
mobiltelefoner, farmasøytiske produkter, sykehus- og laboratorieutstyr, kalibreringsenheter, DVD- og CD-bokser, elektroniske artikler

 

Gratis prøver:

Motta gratis prøver av ScanSeals hologrametiketten fra sales@scanseals.no slik at
du kan se den ferdige hologrametiketten.